Learn about Composition

Learn the fundamentals of composition, including framing, leading lines, and the rule of thirds, and how to use these techniques to create compelling images.
  1. Jak číst fotografii

    Jak číst fotografii

    Tutorial Beginner

    Trávíme spoustu času přemýšlet o tom jak vydělat a vyfotit, ale my nemusí být tak dokonalý, uvažujete-li o zobrazení hotové fotografie. Kromě studia...