Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photo Critique

Jak číst fotografii

Read Time: 12 mins
This post is part of a series called Look at This! Great Photographs Revisited.
Look at This! Boys Diving
This post is part of a series called How to Teach Photography.
The Tuts+ Photo & Video Recommended Reading List
How to Review Your Own Photography

Czech (Čeština) translation by Jakub Dokoupil (you can also view the original English article)

Trávíme spoustu času přemýšlet o tom jak vydělat a vyfotit, ale my nemusí být tak dokonalý, uvažujete-li o zobrazení hotové fotografie. Kromě studia fotografie jako umění, obvykle přistupujeme k fotografii jako technicky přesná reprezentace toho, co viděl fotograf. Předmět je že subjekt je subjektem, abychom parafrázovali Gertrude Stein. A ve všech spravedlnosti, některé fotografie – snímky a obrázky, opravdu – nejsou chtěl být víc než hmotné položky, které připomínají nám, co jsme viděli, nebo zkušenosti. Rychlé fotky jídlo v restauraci, selfie a snímky pořízené při akcích často spadají do této kategorie.

Růže je že růže je že růže je růže. – Gertrude Steinová, "Posvátné Emily"

Avšak většina fotografií nabízí další úroveň zkušeností – čtení zkušenosti tak bohaté jako jakékoliv psané prózy – Pokud budeme mít čas pozorovat a zpracovat vizuální jazyk fotografii. Fotograf zasáhl mezi subjektem a prohlížeč v těchto fotografií, skládání a rámování prvky na fotografii vyjadřovat vyprávění, posunout zaměření diváka a vyvolávají pocity. Tyto fotografie jsou o něčem. Zvou nejen divákova zapojení; požadují to zasnoubení. Tyto fotografie poskytnout postřehy a informace, ale pouze v případě, že budeme interpretovat vizuální rétorika.

Četli jsme také fotografie, aby se zabránilo vizuálně špatně. Více než jakékoliv jiné formy umění, fotografie představuje něco skutečného. Nedíváme se na fotografii, jako dívat se přes ně, pomocí fotografii jako vizuální portálu k duševní znovuvytváření co očekáváme vidět. Ale i ta reprezentativní fotografie se verzi reality vykládá fotograf pro zamýšlené publikum. Tím, že čte fotografii, jsme dekódovat fotografii, rozbalení fotograf je výklad, spíše než přijmout fotografii, jak je uvedeno na jeho tvář.

Jak číst fotografii

Neexistuje nic pevné o čtení fotografií. Ve skutečnosti může změnit váš přístup ke čtení na fotografii, v závislosti na účelu nebo použití fotografii. Například je-li prohlížení fotografii historické informace, by trávit čas bedlivě prohlížel fotograf je kulturní předsudky a převažující sociální postoje v době, kdy byla fotografie pořízena. Naopak pokud zobrazíte fotografii sociální význam, mohli trávit více času zvážení techniky sloužící k identifikaci téma fotograf.

Diváci mohou nesouhlasit ohledně kvality či význam fotografie, a oni mohou – a obvykle – generovat více interpretací téhož obrazu. Je také běžné číst fotografii jedním způsobem a pak nějaký čas později, když re-navštívíte fotografii, četl stejné fotografie jinak nebo dorazí na různé interpretace. Existuje však omezení v oblasti interpretace, kterou fotografie umožní. Limit je, není to, co fotograf znamená fotografii rozumí, ale co bude udržet vnitřní vizuální koherence fotografii. Výklad, který rozloží fotografie na unrelatable nebo konfliktní části je neplatný.

Tak jak jsme četli fotografie? Zatímco tam nemusí být tvrdá a rychlá pravidla, existují nějaké pokyny. Pokyny jsou založené na naše chápání toho, jak vidíme dvojrozměrné znázornění tří-rozměrném prostoru, a, jako kultura, interpretace vizuálních prvků, ikony a symboly. Terry Barrett, americký výtvarný kritik, který se specializuje na čtení fotografie, naznačuje, že budeme pracovat naši cestu těchto pokynů v přístupu, který budu vyjadřovat jako vzorec:

Předmět formuláře + střední + kontextu = obsah

Použil jsem tento vzorec formovat mé následující pokyny pro čtení fotografie.

Předmět: Co je na fotografii?

Začněte číst fotografii při pohledu na věci na fotografii. Co lidi, místa a věci jsou součástí fotografii? (Nezapomeňte správně na okraji fotografie.) Seznam položek a seskupit je do logických kategorií (mentálně nebo na papíře).

Zvažte, zda existují nějaké aktivity zajat. Pokud ano, jak lidi nebo činnosti použít objekty na fotografii? Existuje vztah mezi subjekty na fotografii? Se dotýkat nebo se na sebe? Nebo je existující objednávku v oborech?

Na fotografii níže jsou chlapce, koule, částečně zakrytý vchod, kameru a několik příznaků. Existují také windows, kanál, zábradlí, kroky, hodně slunce a stínu. Existuje vztah hry mezi chlapcem a míč. Existuje vztah mezi příznaky (Carabinieri, nebo policejní), vstupní a bezpečnostní kamery. Nastavení poskytují kanálu, windows, kroky a ulice. Dosud neexistuje vztah mezi chlapcem a jeho koule a policie, ale očekávání vztahu je zřetelný předmět.

Boy playing with a soccer ball in front of a police stationBoy playing with a soccer ball in front of a police stationBoy playing with a soccer ball in front of a police station
Dawn Oosterhoff

Při pohledu na to, co je na fotce, nezapomeňte také zvážit, co není na fotografii. Lze předpokládat, že chybějící položky existují, ale byly ponechány z rámu, buď záměrně, nebo nutnost? To znamená fotograf Vytvořte kompozici snímku vyloučit položky nebo je zboží vyloučené, protože to by nebylo možné jej zahrnout do fotografii? Například ve výše uvedeném fotografii, stín na zemi naznačuje, je velký strom za, ale bylo by možné zahrnout tento strom v této fotografii. Také chybí je playmate. Ten chlapec hraje s míčem sám nebo fotograf záměrně vyloučit playmate?

Forma: Jak je fotografie skládá?

Povaha fotografie nás nutí k práci s rámečkem, rozhodování o tom, co patří a co vyloučit. V rámečku používáme různé techniky vést diváky kolem objektů, které byly dodány a zvýraznit některé objekty nad ostatními. Tyto kompoziční techniky řeknou hodně o tom co je na fotografii a co fotograf se snaží komunikovat.

Podívej, co fotograf se rozhodli zdůraznit v rámečku a s jakou technikou. Jak se se fotograf vést, kolem a přes obsah rámce? Za téma umístění uvnitř rámu a využití předních linek, hloubku ostrosti a zaměření. Vybral fotograf Ohnisková, která klade důraz na jeden objekt nebo zdůrazňuje jiný? Co se stalo těžištěm fotografii v důsledku těchto technik? Co nám o předmětem fotografie fotografa techniky pro zdůraznění říká?

Fotograf je někdy záměrně organizovat položky před rámování a brát fotografii. To by v případě zátiší, produkt shot nebo portrét. Jindy, fotograf naráží na jaké situace představuje a musí vybrat perspektivu, která slouží k uspořádání objektů v rámečku. Chcete-li vidět, jak fotografii byla strukturované a organizované, zkuste fotografii obrátí vzhůru nohama, nebo si představit fotografii jako plochý kus obyčejného papíru s obrazci a objekty spíše než reprezentace trojrozměrného prostoru. Jaké tvary se zobrazí? Existují řádky nebo opakování na fotografii? Co mají tyto tvary a jejich umístění se vám o fotografii?

Na následující fotografii fotograf využívá čar a tvarů vést diváka za osobu v popředí k druhé osobě, která podléhá. Řadu židlí v popředí, okraji světla přichází ze vzdálené windows a prkna v podlaze ukazují na babičku, která sedí v centru fotografie – kompozičně silné místo v rámu. Fotograf také používá obloukem k vytvoření rámečku kolem babička a v dálce, rodiče. Je-li prohlížeč je nakreslena kolem babička na rodiče a na pozadí, linie vytvořené nábytek podél pravé zdi přesměruje divákův pohled zpět na babička. Fotograf je složení vám řekne, že babička je matrona, sílu v této fotografie tří generační rodinu.

Grandmother parents and son sitting in different areas of a cottageGrandmother parents and son sitting in different areas of a cottageGrandmother parents and son sitting in different areas of a cottage
Kanadské národní železnice, knihovny a archivy Kanada, e010860630.
Photograph of family in a cottage with overlay showing shapesPhotograph of family in a cottage with overlay showing shapesPhotograph of family in a cottage with overlay showing shapes

Světlo a stíny jsou také objekty ve fotografii, takže nezapomeňte zvážit je při čtení fotografii. Všimněte si, kde jsou umístěny na světla a stíny. Jaké jsou jejich tvary? Kde jsou světla a stínů ve vztahu k rámu fotografii? Co byla umístěna ve světle a co byla umístěna do stínu. Co vám o fotografii a její příběh fotografa využití světla a stínu říká? Například na fotografii výše, světlo je ve vysílání z oken na pozadí, vymýval rodiče ve světlech, ale dokonale osvětlení babička. Mladý chlapec, který zabírá největší fyzické místo na fotografii, je ve stínu. Tam je světlo přicházející z okna za sebou, ale je to slabé světlo, které nerozsvítí chlapcova obličeje nebo knihu čte. Co vám o chlapce a jeho role v rodině fotografa využití světla a stínu říká?

Střední: Jaké materiály a postupy byly použity?

Médium je materiály a postupy používané k umění. Pro fotografii, to může zahrnovat zařízení (fotoaparátu a objektivu), záznamové médium (digitální nebo filmu a je-li film, velikost a druh), vývoj procesu nebo úpravy a konečnou úpravou (tisku nebo na webu a je-li tisknout, velikost a typ papíru a rámování).

Historické fotografie bude černá a bílá z nutnosti, ale moderní fotografie může být barevný nebo černobílý tisk. Zvažte výběr fotografa a co to znamená pro příběh fotografii. Pořídí se s filmem, i výběr filmového materiálu může-li významný rozdíl v jak je vylíčil předmět. Je vysoký kontrast filmu a zrnitý, nebo je to pomalé a plynulé film s nekonečnou tónový rozsah? Je-li fotografii v barvě, jsou barvy rozšířené nebo změněn, nebo pokud fotografii je černá a bílá, byl zmírněn fotografii? Byla fotografie pořízena s smartphone nebo velkoformátové kamery? To vadí? Použila fotograf konkrétní objektiv – rybí, například – zdůraznit něco v rámečku?

Při zvažování střední, zvažte také fotografa volby v kontextu standardů a postupů fotografie v době. Moderní fotografii v černé a bílé by nám něco řekli o záměru fotografa, ale stejném vyfotografovat sedmdesáti nebo osmdesáti lety by nutně být v černé a bílé. Podobně, moderní fotograf pomocí historický fotografický proces – kolodiové desky, například – je přidání vrstev smyslu fotografii.

Na následující fotografii nelze zjistit, zda fotograf původně natočený v barvě nebo černobíle, ale poznáte, že vytvořit nebo vylepšit vzhled chladný, náladový a byly zmírněny černobílou fotografii. Nedostatečné komprese označuje, že fotografie byla pořízena s širokoúhlým objektivem a dokonce i to, fotograf vytvořila působivě celé panoramatické. Jak tyto volby Přidat fotografii? Ovlivňují své pocity o názor?

Hubbard Glacier and surrounding mountains AlaskaHubbard Glacier and surrounding mountains AlaskaHubbard Glacier and surrounding mountains Alaska
Dawn Oosterhoff

Při zvažování střední, zvažte také, kde a jak je zobrazen fotografii. Stejnou fotografii mohl vydržet různě podle toho, zda to má visel v galerii, tisku v časopise nebo na osobních webových stránkách. Jak si přečíst výše uvedené fotografii, pokud byl použit jako obrázek banneru časopisu o cestování nebo v materiálu obhajovat povědomí o životním prostředí? By si jinak, kdyby byla fotografie vytištěné 6stop široký na plátně, rámováno a visel v galerii umění?

Kontext: Jaké byly okolnosti, za kterých byl učiněn fotografii?

Kontextu zahrnuje širokou úvahu vzájemně souvisejících podmínek, v nichž fotografii byla vytvořena a zobrazena. Jedná se o kulturu, v němž byla podána fotografii; například v čas, společenské přesvědčení a kulturní praktiky, které by vedly k obrazu a ovlivnil fotograf. Zátiší z bohaté zobrazení plody moře, tropické ovoce a crystal mohl být zhodnocení textury, světla a tónů, ale pokud fotografie byla pořízena v pozdních 1800s, kdy plody moře, tropické ovoce a crystal byla mimořádně drahé a obtížně získat, fotografii by také výraz bohatství. Co když to stejné fotografie byla pořízena během potravinové krize: jak by to změnit váš výklad?

Následující fotografii lze vykládat různě, podle toho, kde byla fotografie pořízena. Fotografii vyprávěl jeden příběh, pokud byl pořízen v čekárně nemocnice a ještě další Pokud fotografii byl pořízen na nějakou zastávku. Co kdyby fotografii pořídil v parku nebo na rušné vlaku? Jak příběh změnit, je-li osoba v květované šaty příbuzného, přítele nebo cizinec?

Boy stretched out on a mans lapBoy stretched out on a mans lapBoy stretched out on a mans lap
Dawn Oosterhoff

Úvahy o kontextu jsou hluboké a spletité Pokud jde o čtení fotografie konfliktu. Fotografie pořízené novinářem vložené se skupinou konflikt bude mít jiný pohled, než fotografie pořízené vnější pozorovatel nebo místní novinář. Podobně jsou pravděpodobně vyprávět jiný příběh než opatření přijatá press corp fotografie pořízené tajně. Brát v úvahu vydavatele které fotografie a kdo komu je fotografování. Fotografie publikované povstání během arabského jara byly pořízeny zahraniční i místní fotografy. Jak by fotograf je kultura vliv čtení fotografií?

Tim Hetherington, britský fotožurnalista boje, je známý pro jeho pokusy vyjádřit jak kontextu konfliktu tvarů combat fotografie a jak bojové fotografie tvarů konfliktu. Hetherington to nazval "zpětné vazby": Novinky, filmy a Fotografie z války ovlivňují mladé lidi, kteří pak znovu uzákonit že snímky, když se ocitnou v konfliktu. Fotografie z tohoto konfliktu pak vytvarujte novinky, filmy a Fotografie z války. A tak dále.

Kontext obsahuje také záměr fotografa při pořizování fotografie. Záměr není definitivní údaj smysl, ale rozhodně přispívá k co je čten ve fotografii. Fotograf práce lze také utvářena vlivy mimo záměr fotografa a vědomou pozornost. Richard Avedon v úmyslu nabídnout čerstvý pohled amerického západu, když si vzal fotografie pro svou sbírku "v americkém západě." Však fotografií Avedonových strádání a utrpení mezi dělnickou třídu na západě byla kritizována jako vykořisťování, protože, se tvrdí, Avedon je perspektiva byla podvědomě zkreslena jeho úspěch jako komerční fotograf z východu. Změní kritika, jak čtete jeho sbírku? Avedon utrpěl kritického onemocnění před zahájením na jeho projekt amerického západu. Je to změna čtení svých fotografií? Co když jak bylo tvrzeno, Avedon už oblečená někteří lidé být fotografován jako někdo, kdo nebyli?

Fotografové často fotografovat lépe než sami vědí. — Malé bílé

Příběh na fotografii je také tvar osobou prohlížení fotografii. Četli jsme obrázky z pohledu naší vlastní světonázorů a hodnoty. Jsem fascinován vizuální vyprávění, takže se zapojí dokumentární fotografie s větší chutí než bych mohl ty, které jsou abstraktní. Stejně tak by pravděpodobně četl jsem fotografie z konfliktu na Ukrajině jinak než by ukrajinské. To není o tom, že určité perspektivy platí více než ostatní, nebo dokonce že fotograf je perspektiva je pouze správný názor. Edward Weston brojili proti těm, kteří se snažili vrstvy sexuální význam na jeho fotografie zelené papriky. Weston udržován, že objekt je fotografoval pro své vlastní dobro. Skutečnost, že mnozí stále viděl sexuální záměr v Weston papriky říká o diváka, stejně jako o fotografii samotné. Ale pokud Weston neměl v úmyslu sexuální snímky s jeho papriky, znamená to, že ty diváky, kteří viděli to tam bylo špatně? Zkouška by, zda vnitřní konzistenci fotografie mohl udržet diváka sexuální interpretaci.

[I] t je hnus a únavy během své práce označené a nepřehlédnete ti, kteří přinášejí k tomu samozřejmě abnormální, frustrovaný stavu: sexuálně nezaměstnaných říhání plynných irrelevancies z nestrávené freudovské kvasu. -Edward Weston

Obsah: Co je fotografii vyprávění?

Tím, že společně se předmět, formy, střední a kontext fotografie, můžeme tvořit některé závěry o obsahu fotografie. Porovnáním fotografií můžeme vyjádřit slovy vizuální reprezentace obsažené uvnitř rámečku. Často můžeme intuitivně cítí význam ve fotografii, ale čas a číst fotografie často nám poskytne větší přehled o fotografii sám a co je vyjádřením fotografii nebo fotograf. Konečně naučit se číst fotografie pomáhá nám psát fotografie. Principy vizuální gramotnost je jako relevantní pro výrobu fotografie, jak je čtení hotové fotografie.

Ne každá fotografie bude obsahovat komplexní obsah a ne každý čtení odhalí všechny nuance v obraze. Edward Weston udržován, že objekt je fotografoval pro své vlastní dobro. Drobné bílé tvrdil, že můžete vyfotografovat objekt pro jeho vlastní příčinu, ale mohl také fotit to, nebo prohlížeč mohl interpretovat to, pro co jiného by mohlo být objekt. Alfred Stieglitz a vyfotografujte objekt s úmyslem také provokovat emocionální reakci. Bez ohledu na úroveň analýzy fotograf zamýšlí nebo prohlížeč zavazuje, jisté je, že rozvoj dovedností v visual gramotnosti odmění vás s bohatší zkušenosti jak na vytváření a prohlížení fotografií.

Experimentujte s čtení fotografie pomocí níže uvedené komentáře nabídnout vaše čtení následující fotografie.

Woman standing on a car to photograph the landscapeWoman standing on a car to photograph the landscapeWoman standing on a car to photograph the landscape
Rosemary Gilliat (1954). Knihovny a archivy Kanada, e011161195.
Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.