Learn about Livestreaming

Reach your audience in real time by livestreaming events or other types of video. Learn how to create engaging videos that your followers will love.
  1. Rychlý start jak : Nahrávání obrazovky s Open broadcaster Software.

    Rychlý start jak : Nahrávání obrazovky s Open broadcaster Software.

    Tutorial Beginner

    Když nahráváte Obrazovku pro nějaký tutoriál či jinak prezentjete obrazovku, pravděpodobně nejčastjší aplikace které používáte jsou Camtasia a Screenflow....