Learn about Video Equipment

Learn about the latest video equipment and gear for your productions. From cameras and lenses to lighting and audio equipment, we've got you covered.
 1. روش انتخاب دوربین ویدیویی برای مصاحبه مستند

  روش انتخاب دوربین ویدیویی برای مصاحبه مستند

  Tutorial Beginner

  شما دوربین خود را در مقابل سوژه قرار میدهید، اما فیلمبرداری یک مصاحبه کمی پیچیده تر از این هست. روش های مختلفی برای این کار وجود دارد و هر روش ظاهر متفاوتی...

 2. زمان‌بندی مناسب: بهترین زمان روز را برای پرواز دِرُن خود بیابید

  زمان‌بندی مناسب: بهترین زمان روز را برای پرواز دِرُن خود بیابید

  Tutorial Beginner

  اغلب ممکن است برای زمانی که میخواهید چیزی را فیلم بگیرید انتخابی نداشته باشید، چون فیلمبرداری‌ها اغلب از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و فاکتورهای غیرقابل‌...

 3. ویدیوی دِرُن: چه نوع شرایط آب و هوایی برای فیلمبرداری مناسب است؟

  ویدیوی دِرُن: چه نوع شرایط آب و هوایی برای فیلمبرداری مناسب است؟

  Tutorial Beginner

  شما همه چیز را برای فیلمبرداری آماده کرده‌اید، باتری‌های دِرُن را شارژ کرده‌اید و در دِرُن قرار داده‌اید. همه چیز برای شروع خوب است، فقط...خیلی بد شد، باران...