Advertisement
  1. Photo
  2. Add Ons
  3. Photoshop Actions

Kako Izraditi Futuristički Animirani HUD u Adobe Photoshopu (sa Akcijom)

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Akcije su jedan od najboljih načina da primijenite zaista komplicirane radnje u Photoshopu. Ako ste upravo tek počeli i želite kreirati zaista impresivan rad, akcije vam mogu pružiti veliku pomoć.

U ovom tutorialu ću koristiti akciju s naše stranice GraphicRiver kojom ću fotografiji dodati futuristički, animirani "heads-up display" (ili HUD). Kako biste bili u mogućnosti pratiti tutorial, morati ćete na svoje računalo preuzeti kopiju. Ovo je slika kojom počinjem.

start pointstart pointstart point

I ovo je slika kojom ćemo na kraju završiti.

end pointend pointend point

Počnimo.

1. Instalirajte Akcije

Prva stvar koju ćemo učiniti je učitavanje akcije u Photoshop. Idite na Actions Panel. Ako nije vidljiv, odaberite Window > Actions kako biste ga prikazali.

actions panelactions panelactions panel
Actions Panel.

Kliknite Menu ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite Load Actions...

load actionsload actionsload actions
The Load Actions... opcija.

Upotrijebite File Browser da idete tamo gdje ste preuzeli HUD akciju, odaberite .ATN datoteku i kliknite Open.

action fileaction fileaction file
Action datoteka.

I to je instalirana akcija spremna za upotrebu. HUD akcija koju koristimo zapravo tvore dvije odvojene akcije: Face Prepare Action i Add Animated HUD Elements.

2. Podesite Fotografiju

Sada ćemo pripremiti bazu fotografije. Otvorite sliku koju želite upotrijebiti u Photoshopu. Kako bi akcija radila, fotografija koju koristite mora biti Background sloj. Ako već imate iskustva s uređivanjem fotografija u Photoshopu, predlažem da pohranite verziju kao JPG i tu kopiju otvorite za rad.

photo inphoto inphoto in
Moja bazna fotografija otvorena u Photoshopu.

Slika mora biti podešena kao 8 Bit RGB. Ako ste tek otvorili JPG vrlo vjerojatno će i biti, ali evo kako ćete to provjeriti. Idite na Image > Mode i provjerite jesu li selektirani RGB Color i 8 Bits/Channel. Ako nisu, učinite to sada.

check image modecheck image modecheck image mode
Provjera načina slike.

Kako bi akcija najbolje radila, vaša slika mora imati širinu barem 2000 piksela. Ako niste sigurni koje je rezolucije, idite na Image > Image Size i otvoriti će se ovaj dijaloški okvir.

image sizeimage sizeimage size
Provjera veličine slike.

Kao što možete vidjeti, moja slika je 2000px by 1333px, što je u redu. Iako će akcija raditi sa bilo kojom veličinom slike, ako je premala dobiti ćete konačni rezultat loše kvalitete. Ako je vaša slika mnogo manja od 2000px širine, pokušajte upotrijebiti neku drugu.

3. Pripremite Lice

Sada kada je datoteka spremna, pogledajmo kako pokrenuti prvi dio akcije. Prepare Face Action dodaje slici mnogo sjena i boje. Dizajnirana je da izgleda kao da HUD elementi bacaju sjaj na lice sa slike. Kako bi pravilno radila, moramo vidjeti koji dijelovi slike su važni kako bismo ih ostavili vidljivima.

Izradite novi sloj koristeći prečac na tipkovnici Command-Shift-N ili Control-Shift-N i nazovite ga Brush. Akcija prepoznaje male i velike tipke, stoga svakako upotrijebite veliko slovo B.

creating brushcreating brushcreating brush
Kreiranje Brush sloja.

Odaberite Brush alat koristeći prečac na tipkovnici B i u Brush Options odaberite kist Soft Round Brush. Možete upotrijebiti koju god boju želite.

Selecting brushSelecting brushSelecting brush
Odabir kista 

Sada upotrijebite kist da slikate preko svih dijelova slike koje želite ostaviti vidljivima. Za mene su to lice i oči.

painted overpainted overpainted over
Slikanje preko dijelova koje želim zadržati vidljive.

Ako ste nezadovoljni, uvijek možete početi iznova i jednom kada postignete ono što smatrate da izgleda dobro, odaberite akciju Face Prepare Action i pokrenite je.

I ovako moja slika izgleda poslije akcije.

resultsresultsresults
Rezultati Face Prepare akcije.

Prilično sam zadovoljan rezultat, možemo nastaviti.

4. Dodajte HUD Elemente

Sada kada je baza slike pripremljena, vrijeme je da počnemo dodavati HUD elemente. Ovdje je 38 različitih (22 Simple i 16 Compound elemenata) između kojih možete birati i vrlo je vjerojatno da ih nećete sve upotrijebiti. Jednostavni elementi su malo, pa, jednostavniji od složenih. Složeni su mnogo kompleksniji.

Kako biste dodali element, pokrenite Add Animated Element akciju i upotrijebite File Browser da idete tamo gdje su preuzeti elementi akcije.

navigatingnavigatingnavigating
Elementi su na istoj lokaciji gdje se nalazi .ATN datoteka.

Selektirajte element iz Compound ili Simple mapa. Ja ću odabrati Compound 8.

selecting elementsselecting elementsselecting elements
Odaberite prvi element u sekvenci.

Odaberite prvi element u sekvenci - na kraju ima _00000.png - i zatim kliknite Open. Akcija će završiti i vašoj slici dodati elemente.

first elementfirst elementfirst element
Prvi element na fotografiji.

Upotrijebite Move alat (V) i Transform alat (Command-T ili Control-T) da pozicionirate i promijenite veličinu elementa. Ja sam ga smjestio preko svojeg oka poput neke mete.

positioningpositioningpositioning
Pozicioniranje prvog elementa.

I to je to, smjestili ste svoj prvi element. Ponovite proces za koliko god elemenata želite, iako je bolje da ne pretjerujete. Zbog previše stvari će sve izgledati skučeno. Evo kako moja slika izgleda nakon nekoliko dodanih elemenata.

more elementsmore elementsmore elements
Još nekoliko dodanih elemenata.

5. Promijenite Boje

Po zadanoj postavci, sve je ovako prilično futuristički ledeno-plavo. Izgleda odlično, ali možete malo izmijeniti stvari ako želite.

Kako biste promijenili boju bilo kojeg HUD elementa, dvaput kliknite tamo gdje piše Outer Glow ispod toga u Layers kartici. To će otvoriti Layer Styles dijaloški okvir.

layer optionslayer optionslayer options
Dupli klik na Outer Glow.

Sada kliknite na uzorak boje i promijenite je u koju god želite. Ja sam odabrao ovu dramatičnu zelenu koja ostavlja dojam kao da sam otkrio metu. Najbolje je ograničiti broj boja koji koristite. Dvije ili tri su dovoljne, ali više od toga moglo bi izgledati previše šareno.

changedchangedchanged
Promijenio sam Outer Glow iz plave u zelenu.

Možete također promijeniti boju prekrivanja ("overlay") koja utječe na pozadinu fotografije. U HUD Face grupi, unutar Layers kartice, nalazi se sloj boja i sloj gradijenta koji su odgovorni za to.

overlayoverlayoverlay
Slojevi odgovorni za boju prekrivanja.

Za promjenu boje prekrivanja, dvaput kliknite na uzorak boje svakog sloja i poigrajte se postavkama. Kako bi efekt dobro izgledao, trebao bi otprilike odgovarati boji HUD elemenata. Oni su namijenjeni za bacanje sjaja.

green overlaygreen overlaygreen overlay
Ovako slika izgleda sa zelenim prekrivanjem.

Prilično mi se sviđaju plave, pa ću ih na svojoj slici ostaviti kako jesu.

6. Renderirajte Sliku

Kada imate sve elemente koje ste željeli dodati i podešene boje koje želite, vrijeme je da pohranimo sliku. Postoje dvije dobre opcije: možete je pohraniti kao JPG ili animirani GIF. JPG će biti statična slika, ali bolje kvalitete dok GIF ima animirane HUD elemente ali lošije kvalitete.

Pohranjivanje JPG-a

Idite na File > Export > Save for Web (Legacy). Odaberite JPEG High u gornjem desnom kutu Preset padajućeg izbornika. Kliknite Save i zatim pohranite sliku gdje želite.

saving jpgsaving jpgsaving jpg
Spremanje JPG datoteke.

Pohranjivanje GIF-a

Idite na File > Export > Save for Web (Legacy). Odaberite GIF 128 Dithered u Preset padajućem izborniku. Potrajati će nekoliko trenutaka dok Photoshop sve renderira. Na dnu, pod Animation promijenite Looping Options iz Once u Forever.

saving gif1saving gif1saving gif1
Ovaj GIF će biti masivan.

2000px širok GIF biti će ogroman. Ispod na snimljenom prikazu ekrana možete vidjeti da će biti oko 20MBs. Ako vam je to ipak previše, smanjite veličinu slike na 1000px ili sl. Photoshop će je morati re-renderirati ali tada biste trebali dobiti mnogo iskoristiviju datoteku. Nakon smanjenja rezolucije slike na 1000px, moj GIF je imao samo 6MB.

better gifbetter gifbetter gif
Iskoristiviji GIF.

Kliknite Save i zatim pohranite GIF gdje god želite.

Završite

I to je to, završili ste. Sa toliko mnogo različitih elemenata možete kreirati uglavnom koji god futuristički HUD želite. Vrlo sam zadovoljan izgledom završene slike.

finishedfinishedfinished
Završena slika.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.