Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Што е осветленост? Како да се разбере вредноста во фотографското осветлување

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Осветленоста е најважната особина на светлински извор. Но што точно значи осветленост? Како се мери? И како можете да ја адаптирате осветленоста и параметрите на вашата камера со цел најдобро да ја искористите? 

Во ова видео упатство од мојот курс  A Photographer's Guide to Light ќе ги научите одговорите на сите тие прашања. Ќе научите за тоа како фотометрите дејствуваат, разликата помеѓу одбивачко (reflected) мерење и директно (incident) мерење, кога ќе ви биде потребен рачен мерач наместо вграден мерач во камерата и друго. 

Illustration of brightness dropping off as light source moves away

Погледнете го целиот курс

Целиот курс A Photographer's Guide to Light ве води низ сите важни аспекти на светлината со цел фотографот да разбере. Следува сличен приод кон видеото - ја разгледуваме науката, и ги истражуваме практичните примени во секој чекор.  

До крајот на курсот, ќе научите многу за светлината и ова ќе ви помогне да ја контролирате, да предвидете што ќе направи и да ги пресликате вашите идеи во фантастични фотографии. 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.