Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Што е осветленост? Како да се разбере вредноста во фотографското осветлување

by
Read Time:1 minLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Осветленоста е најважната особина на светлински извор. Но што точно значи осветленост? Како се мери? И како можете да ја адаптирате осветленоста и параметрите на вашата камера со цел најдобро да ја искористите? 

Во ова видео упатство од мојот курс  A Photographer's Guide to Light ќе ги научите одговорите на сите тие прашања. Ќе научите за тоа како фотометрите дејствуваат, разликата помеѓу одбивачко (reflected) мерење и директно (incident) мерење, кога ќе ви биде потребен рачен мерач наместо вграден мерач во камерата и друго. 

Illustration of brightness dropping off as light source moves awayIllustration of brightness dropping off as light source moves awayIllustration of brightness dropping off as light source moves away

Погледнете го целиот курс

Целиот курс A Photographer's Guide to Light ве води низ сите важни аспекти на светлината со цел фотографот да разбере. Следува сличен приод кон видеото - ја разгледуваме науката, и ги истражуваме практичните примени во секој чекор.  

До крајот на курсот, ќе научите многу за светлината и ова ќе ви помогне да ја контролирате, да предвидете што ќе направи и да ги пресликате вашите идеи во фантастични фотографии. 

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.