Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Разбирање на светлината : впивање и одбивање

by
Read Time:1 minLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Кога светлинскиот зрак ќе падне врз објект, една од три работи можат да се случат. Зракот може да се одбие, да се емитира или да се впие.  Во ова кратко видео упатство од мојот курс A Photographer's Guide to Light ќе научите за впивање и одбивање.

Envato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to Light

Погледнете го целиот курс

Ако овој научен пристап кон светлината ви беше од полза, тогаш ќе го сакате целиот курс A Photographer's Guide to Light. Во него ќе научите за видливата светлина и електомагнетниот спектар. 

Ќе научите за трите најважни особини на светлината кај фотографите : осветленост, боја и контраст.  Потоа ќе научите како светлината влијае врз материјата: како светлината се впива, емитува и одбива. Ќе ги демонстрираме трите видови на одбивање : дифузно, директно и поларизирано. 

До крајот на овој курс ќе научите многу за светлината и ова ќе ви помогне да ја контролирате, да предвидете што ќе направи и да ги пресликате вашите идеи во фантастични фотографии. 

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.