7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Разбирање на светлината : впивање и одбивање

Read Time: 1 min

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Кога светлинскиот зрак ќе падне врз објект, една од три работи можат да се случат. Зракот може да се одбие, да се емитира или да се впие.  Во ова кратко видео упатство од мојот курс A Photographer's Guide to Light ќе научите за впивање и одбивање.

Envato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to Light

Погледнете го целиот курс

Ако овој научен пристап кон светлината ви беше од полза, тогаш ќе го сакате целиот курс A Photographer's Guide to Light. Во него ќе научите за видливата светлина и електомагнетниот спектар. 

Ќе научите за трите најважни особини на светлината кај фотографите : осветленост, боја и контраст.  Потоа ќе научите како светлината влијае врз материјата: како светлината се впива, емитува и одбива. Ќе ги демонстрираме трите видови на одбивање : дифузно, директно и поларизирано. 

До крајот на овој курс ќе научите многу за светлината и ова ќе ви помогне да ја контролирате, да предвидете што ќе направи и да ги пресликате вашите идеи во фантастични фотографии. 

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.