7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Што е дифузно одбивање? 

Read Time: 1 min

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Ако сакате да имате повеќе контрола врз вашите фотографии, треба да ја разбирате светлината. Има повеќе видови на одбивање: 

  • Дифузно одбивање
  • Директно одбивање
  • Блесок 

Повеќето површини се комбинација на трите. 

Во ова видео од мојот курс A Photographer's Guide to Light ќе научите за првиот тип : дифузно одбивање.

Diffuse reflectionDiffuse reflectionDiffuse reflection

Погледнете го целиот курс

Ако ова видео ви помогна, погледнете го целиот курс A Photographer's Guide to Light во кое ќе научите за другите видови на одбивање.  Ќе научите и за впивање, емисија и друго. До крајот на курсот ќе имате одлично познавање на светлината, со што ќе можете да креирате подобри фотографии. 

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.