Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Што е дифузно одбивање? 

by
Read Time:1 minLanguages:

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Gjakovska (you can also view the original English article)

Ако сакате да имате повеќе контрола врз вашите фотографии, треба да ја разбирате светлината. Има повеќе видови на одбивање: 

  • Дифузно одбивање
  • Директно одбивање
  • Блесок 

Повеќето површини се комбинација на трите. 

Во ова видео од мојот курс A Photographer's Guide to Light ќе научите за првиот тип : дифузно одбивање.

Diffuse reflectionDiffuse reflectionDiffuse reflection

Погледнете го целиот курс

Ако ова видео ви помогна, погледнете го целиот курс A Photographer's Guide to Light во кое ќе научите за другите видови на одбивање.  Ќе научите и за впивање, емисија и друго. До крајот на курсот ќе имате одлично познавање на светлината, со што ќе можете да креирате подобри фотографии. 

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.