Learn about Portrait Photography

Learn to take compelling portrait photos with these tutorials. Get tips on posing, lighting, composition, and other aspects of portrait photography.
  1. Równoważenie odcienia skóry i tworzenie referencji odcieni skóry

    Równoważenie odcienia skóry i tworzenie referencji odcieni skóry

    Tutorial Intermediate

    Skóra daje nam prawdopodobnie najbardziej złożoną gamę kolorów w fotografii, od najjaśniejszej do najciemniejszej w różnych kombinacjach kolorów, które...