Learn about Photography for Social Media

Read our social media tutorials to learn how to optimize your photos for sharing on social media. Get tips on image sizing, file formats, captioning, and more.
  1. Kompresja JPEG na Facebooku: jak uzyskać najlepszą jakość zdjęć na osi czasu

    Kompresja JPEG na Facebooku: jak uzyskać najlepszą jakość zdjęć na osi czasu

    Tutorial Beginner

    Wszyscy to robiliśmy, przesłaliśmy obraz, który wspaniale wyglądał w naszym edytorze, aby z przerażeniem zorientować się co znajduje się na naszej osi czasu...