Advertisement
  1. Video
  2. Equipment
  3. Tripods & Supports

Jak używać pilotów i przełączników gimbala

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called How to Shoot Video With a Gimbal.
How to Choose the Right Lens for Your Video Gimbal Rig
How To Use External Monitors With a Gimbal

() translation by (you can also view the original English article)

Tryb śledzenia umożliwia kontrolowanie kierunku gimbala poprzez przesuwanie kamery, jednak wiele gimbali posiada pilot lub przełącznik, które pozwalają na obracanie i pochylanie kamery i gimbala za pomocą przycisków, wyłączając potrzebę ręcznej zmiany położenia.

Some gimbals have a toggle built in to the gimbal itselfSome gimbals have a toggle built in to the gimbal itselfSome gimbals have a toggle built in to the gimbal itself

Istnieją zalety i wady korzystania z pilota lub przełącznika. Najlepiej mieć dwóch operatorów, jedna osoba może skupić się na obsłudze gimbala unikając przeszkód, druga osoba może za pomocą bezprzewodowego pilota sterować obrazem kamery, włącznie z przysłoną, ostrością, zbliżeniem i kierunkiem gimbala. Ta osoba może również tworzyć filmowe efekty, takie jak pochylanie i obracanie podczas przesuwania gimbala w celu uzyskania naprawdę ciekawych przejść między ujęciami.

Patrząc realistycznie, ten rodzaj konfiguracji wymaga większej ilości narzędzi, czasu i skomplikowanego ustawiania, która jest niewykonalna dla dwuosobowego zespołu. Zamiast tego, większość operatorów ustawia swój obraz przed uruchomieniem gimbala, a podczas ruchu montuje mały przełącznik w pobliżu ręki, który służy do obracania i pochylania. To daje pełną kontrolę operatorowi, który nie musi polegać na trybie śledzenia, jeśli chce zmienić kierunek gimbala.

A wireless remote attached to a gimbalA wireless remote attached to a gimbalA wireless remote attached to a gimbal

Ale konieczność sterowania kolejną rzecza podczas obsługi gimbala i kamery może być wyzwaniem. Nie wspominając już, że jest to kolejna rzecz, która może się nie udać. W pilocie może wyczerpać się bateria, a przewody w przełącznikach mogą się obluzować.

Przede wszystkim, należy przejść do ustawień oprogramowania, aby zmienić prędkość zdalnego pochylania i obracania w celu uzyskania płynnego ruchu. Domyślnie większość przełączników uruchamia szybki gwałtowny ruch i momentalnie zatrzymuje mechanizm przy każdym obrocie i pochyleniu.

Zasadniczo, przełączniki bardzo dobrze nadają się do poprawianiu kierunku gimbala, ale płynne obroty i pochylenia filmowe najlepiej uzyskuje się w trybie śledzenia gimbala.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.