Learn about Color Grading

Master color grading techniques to give your videos the professional finish they deserve. Read these tutorials to take your color grading skills to the next level.
  1. Krótke wprowadzenie do LUT: tablicowanie kolorów dla wideo

    Krótke wprowadzenie do LUT: tablicowanie kolorów dla wideo

    Tutorial Beginner

    W moim ostatnim poradniku, dowiedzieliśmy się o emulacji filmu oraz krótko poruszyliśmy tablicowanie kolorów zwane inaczej LUT. W tej lekcji, przyjrzymy się...