Learn about Running a Photography Business

Get insights into running a successful photography business, from marketing and pricing to managing clients and finances.
  1. Fotografie Business to Business: zadávateľa

    Fotografie Business to Business: zadávateľa

    Tutorial Beginner

    V tejto sérii, považujeme tri hlavné druhy obchodnú klientelu, ktorí prenájom foto-video služby a ako najlepšie pomôcť im: zadávateľa, dříč a The Designer....