Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Video

20 Pang-sineng Listahan ng Musika na Makakapagpasaya sa iyong Susunod na Video

by
Read Time:7 minsLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Ang iyong pagpili ng musika ay napaka-importante pagdating sa iying pryekto na video. inilagay namin ang ma-ilan sa mga iyong paboritong poraso na nakaayos upang mas madali para sa iyo ang hanapin ang iyong gusto.

emotionalemotionalemotional
Potograpiya sa pamamagitan ng Photodune

Melodya at Emosyonal na mga Tugtugin

Nakaka-inspirang Piano at Emosyonal na Orkestra

Ang maganda at nakaka-inspirang melodya mula sa piano, na nagiging kanais-nais na orkestra ay perpekto para sa mga pelikula, presentasyon, o mga video sa Youtube na handang panoorin ng mga manonood.

Nakaka-inspirang mga Pagkakataon

Ang tugtuging ito ay ay may kasamang tatlong bersyon na may iba’t-ibang haba na nababagay sa iyong proyekto. Ito ay nakakaganda sapakiramdam at emosyonal sa kabuuan.

Piano Trailer

Nababagay sa mga pang-sinemang eksena, nakaka-inspirang proyekto na mag pampabagal  ng mga video at marami pang iba, ang Piano Trailer na pagkuha ay may kasama pang 5 na bersyon.

Mga Pangarap

Ang magaan, may mahika, at nakakainspitang piraso, ang tugtuging ito ay base sa enggrandeng piano at mahanging tunog ng elektronik at akustik na mga instrumento.

dramaticdramaticdramatic
Imahe sa pamamagitan ng Photodune

Malakas at Dramatikong Mga Tugtugin

Pinagsamang Treyler

Ang modernong inspiradong Hollywood Marvel treyler ay may kasamang palakas na pagbuo at dramatikong pangsineng epekto.

Nakaka-inspirang Pang-sinemang Treyler

May motibasyon, malakas, at nakaka-inspirang pangsineng orkestral na musika na may kasamang maliwanag, masaya, at mapaglakbay na atmospera.

Ang Cinematic

Sa may 5 bersyon napagpipilian, ang Cinematic ay isang malakas at intensadong piraso na magandang gamitin sa mga treyler ng mga laro, pambukas sa mga pelikula, at marami pang iba.

Epic

Isang motibasyunal na orkestrag piraso namay string, horns, at percussion. Isang kalmanteng intriduksyon ang mag-uumpisa, magiging malakas, at panghuli ay kalmado ulit  patungo sa malambot na pagtatapos gamit ang piano.

Epic na inspirasyunal

Kasama ang tatlong bersyon, ang Epic na inspirasyunal na tugtugin ay malakas para sa iyong video, komersyal, o proyekto.

Emosyonal na Palabas sa Pang-sine

Sa may diretsong pagkakabuo, patungo sa magandang rurok, ang takbong ito ay nagagamit ang lahat upang magamit ang lahat ng pangangailangan. Ito ay totoong maganda lalo na sa mga proyektong binubuo pa lamang.

UpliftingUpliftingUplifting
Imahe sa pamamagitan ng Photodune

Nakakataas at Inspirasyunal na mga Audio Track

Nakakataas at Inspirasyunal na Paglalakbay na Treyler

Sa may kasamang mahaba at maikling bersyon na kasama sa pagkuha, ang Nakakataas at Inspirasyunal na Paglalakbay na treyler na piraso ay hahayaan kang mas maging pinakamataas na emosyon na pananalitang metaporika.

Nakatataas na mga Indie Rock

Isang nakakatataas, malamig, at kasunod-sunod na indie rock na tugtugin. Ang pirasong ito ay may dalang espiritu ng progreso at positibidad sa pinaka-magaan at magandang paraan.

Inspirasyunal

Ang pagiging inspirado ay isang malakas, nakakasunod, at emosyonal na pangsineng piraso. Ito ay gumagawa ng napakagandang atmospera para sa iying pelikula, treyler, presentasyon, at marami pang iba.

Kahanga-hangang Orkestra

Ang kahanga-hanga, malakas, at nakatataas na piraso ng orkestra ay perpekto sa mga pelikula, laro, teryler, at marami pang iba.

Ang Gravityís Rainbow

Ang Gravityís Rainbow ay malakas, may dalawahang melodyang tugtugin na may nakakahalinang nakatataas na koro. Ito ay masy kasamang marami at iba’t-ibang emosyonal na pagbubuo.

Ang Timeless City

Ang Timeless City ay isang tugtugin na katulad ng iba’t-ibang kategorya ng downtempo, madaling hakbang, nakatataas na hakbang, na pinagsama-sama upang maging kakaiba.

Ang Open the Sky

Ang Open the Sky ay isang mala-panaginip na tugtugin na may kasamang magandang pads, malalim na tunog ng bass, at may kasamang instrumental na bersyon na walang boses.

Kinuha ng Space

Kinuha ng Space ay nagsimula sa maingay, malinaw, puno ng misteryong tunog. Ang mag tunog sa pirasong ito ay iba’t-iba, pero ang mga tono ay pabilog at nakaayos sa paraang kaaya-aya.

Ang Hip-Hop na Kaligirang Tunog

Isang gamiting tugutgin, Hip-Hop na Kaligirang Tunog, ay isang magaan na hip-hop na tugtugin na may makabata at makalumang tunog.

Koda

Kung ikaw ay emosyonal na pagkatapos makinig sa maraming tipo ng magagandang mga musika, kung gayon ay maglaan ng ma-ilang minuto upang tignan ang mga artikulong ito para tulungan kang lalong pagandahin ang iyong musika sa proyekto.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.