Landscape & Nature Photography

Discover how to take great landscape and nature photos. Get tips on composition, lighting, and getting the perfect shot to capture the majesty of nature.
  1. Paano Gumawa ng Matinding mga Larawan ng Tanawin sa
pamamagitan ng Inyong Smartphone

    Paano Gumawa ng Matinding mga Larawan ng Tanawin sa pamamagitan ng Inyong Smartphone

    Tutorial Beginner

    Karamihan sa atin ay may dalang mobayl na telepono kapag tayo ay lumalabas, at katulad ng sabi nila, na ang pinakamahusay na kamera ay ang kamera na...