Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
How to Use Blend If in Adobe Photoshop in 60 Seconds
Adobe Photoshop in 60 Seconds: The Blur Gallery
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: Photo Retouching With Actions
Adobe Camera Raw in 60 Seconds

() translation by (you can also view the original English article)

Ang pag-sasaayos ng larawan ng hindi nakakasira ay isang makapangyarihang teknik na hahayaan kang panatilihin ang kalidad ng iyong imahe maski na ito ay iyong inaaayos.  Maaari ka pa ngang bumalik at palitan ang lahat ng pagbabagong iyong ginawa. Matutunan kung paano mag-saayos ng imahe ng hindi nasisira sa loob ng 60 na segundong pagtuturo.

Nakakasira Laban sa Hindi Nakakasirang Pagtatapos ng Gawain 

Sa mga raster na programang imahe tulad ng Adobe Photoshop, maaari mong baguhin ang imahe sa dalawang paraan: nakakasira at hindi nakakasira.   Sa nakakasirang pag-sasaayos, pinapalitan mo ng tuluyan ang orihinal na pixel at hindi na maaaring balikan pa ang nakaraang imahe kalaunan.  Sa hindi nakakasirang pagsasa-ayos ay gumagamit ka ng Adjustment Layers, Smart Object na mga Object at iba pang kagamitan upang baguhin ang imahe ng hindi napapalitan ang orihinal na datos.

Kunin ang imahe sa itaas.  Isang paraan upang maitaas ang saturation ay sa pagpili sa Hue/Saturation mula sa Adjustments menu.  Pindutin ang saturation pagkatapos ay ang OK.  Kapag pinindot natin ang saturation ng mas mataas, wala ng mababalikan pa upang palitan pa.  Kailangan koi tong tanggapin o kaya naman ay baguhin ito ng buo.  Ito ang nakakasirang pagsasa-ayos.  Ang mga pagbabago ay “nakalagay” na sa imahe.

Upang palitan ang mga pagbabago ng hindi nakakasira, gamitin ang Hue/Saturation adjustment layer na lamang.  Minsan pa, itaas ang saturation.  Sa oras na ito, kung atin pa itong tataasan, maaari nating pindutin ng dalawang beses ang mga adjustment layer at piliin ang epekto pabawi sa mas magandang dami.  Maaari pa tayong magdagdag ng Layer Mask para kontrolin ng eksakto kung anong mga bahagi ng imahe are apektado. 

Kapag possible, dapat ay mas piliin mong gamitin ang hindi nakakasirang pagbabago kaysa sa nakakasira.  Binibigyan ka nito ng malaking pagbabago at pinoprotektahan ang orihinal na datos ng imahe.

60 Segundo?!

Bahagi ito ng bagong serye ng mabilis na mga video na tutoryal sa Envato Tuts+  Nilalayon nating ipapakilala naming ang malawak na mga paksa, lahat sa loob lamang ng 60 segundo — sapat lamang upang mapasabik ang inyon gana Ipaalam niyo sa amin sa mga komento kung ano ang iniisip niyo sa video na ito at kung ano pa ang gusto niyong makitang ipaliwanag sa lob ng 60 segundo!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.