Learn about Lighting

Learn how to achieve the perfect lighting for your video projects. Find the right lighting equipment and learn how to get the most out of it.
  1. Paano Kumuha ng Magandang Light sa Iyong Travel Videos

    Paano Kumuha ng Magandang Light sa Iyong Travel Videos

    Tutorial Beginner

    Isa sa karaniwang nagagawang mali kapag nagpi-film, ay backlighting. Nangyayari ito kapag nilagay mo ang subject sa harap ng maliwanag na light source at...