Learn about Smartphones

Learn how to use your smartphone to capture high-quality video. Discover the best video apps, the right settings to use, and more.
  1. Paano Gumawa ng Matinding mga Larawan ng Tanawin sa
pamamagitan ng Inyong Smartphone

    Paano Gumawa ng Matinding mga Larawan ng Tanawin sa pamamagitan ng Inyong Smartphone

    Tutorial Beginner

    Karamihan sa atin ay may dalang mobayl na telepono kapag tayo ay lumalabas, at katulad ng sabi nila, na ang pinakamahusay na kamera ay ang kamera na...