Learn about Color Grading

Master color grading techniques to give your videos the professional finish they deserve. Read these tutorials to take your color grading skills to the next level.
  1. Paano Gumawa ng VHS Look at VHS-Style na
Transisyon sa After Effects

    Paano Gumawa ng VHS Look at VHS-Style na Transisyon sa After Effects

    Tutorial Beginner

    Sa mga nakalipas na taon, naging popular ang retro “VHS Look”. Sa tutoryal na ito, malalaman natin kung paano maglagay ng VHS look sa ating footage sa...