Learn about LUTs & Profiles

Use LUTs and profiles to color grade your footage and achieve the exact look you want. Find ready-made solutions for all the popular video-editing software.
  1. Paano Lumikha na Magmukhang nasa Pilm ang
Iyong Kinuha na Video ng Libre

    Paano Lumikha na Magmukhang nasa Pilm ang Iyong Kinuha na Video ng Libre

    Tutorial Intermediate

    Ang magmukhang kinuha sa pilm ay madalas na nauugnay sa isang mas mataas na antas ng kulay na larawan na may natatanging mga tono ng kulay (madalas kong...