Learn about Scripts & Plug-Ins

Discover how to use scripts and plugins to extend the functionality of your video editing software and add new features.
 1. 21 Scripts upang ma-Supercharge Your Adobe After Effects Workflow

  21 Scripts upang ma-Supercharge Your Adobe After Effects Workflow

  Tutorial Beginner

  Kagaya ng mga aksyon sa Photoshop o plugins sa Lightroom, script [] maglagay ng karagdagang pag-andar at pagpapahusay. Ang mga pagpapahusay na ito ay...

 2. 15 Usong, Superhero-Inspired na mga Adobe After
Effects Template

  15 Usong, Superhero-Inspired na mga Adobe After Effects Template

  Tutorial Beginner

  Ang buong mundo ay baliw na baliw sa mga superheroes at hindi maaaring hindi tayo makakita ng isang sinusubukang iligtas ang mundo... o wasakin ito tuwing...

 3. Layer Manager: Paano mas Mabuting Ayusin ang After Effects
sa mga Proyekto

  Layer Manager: Paano mas Mabuting Ayusin ang After Effects sa mga Proyekto

  Tutorial Beginner

  Sa Leksiyon na ito, ating titignan kung paano natin pangangasiwaan ang After Effects layers ng mas madali gamit ang Layer Manager 3 script mula...

 4. Paano Matutunan ang Adobe After Effects sa Adobe After Effects

  Paano Matutunan ang Adobe After Effects sa Adobe After Effects

  Tutorial Beginner

  Adobe Pagkatapos Effects ay ang nangungunang pagpipilian para sa motion graphics at animation sa mundo ng video. Ang produktong ito ay nasa lahat ng pook...

 5. Paano Mapapanatili ang Video sa After
Effects sa pamamagitan ng ReelSteady

  Paano Mapapanatili ang Video sa After Effects sa pamamagitan ng ReelSteady

  Tutorial Beginner

  Sa pagtuturong ito ay matututunan mo kung paano magsimula gamit ang plug-in ReelSteady para mapanatili ang footage sa Adobe After Effects. Ating titignan...