Learn about Stock Footage

Explore the use of stock footage to enhance your video projects with high-quality and relevant visuals. And discover where to find great stock footage to download.
  1. Paano Lumikha na Magmukhang nasa Pilm ang
Iyong Kinuha na Video ng Libre

    Paano Lumikha na Magmukhang nasa Pilm ang Iyong Kinuha na Video ng Libre

    Tutorial Intermediate

    Ang magmukhang kinuha sa pilm ay madalas na nauugnay sa isang mas mataas na antas ng kulay na larawan na may natatanging mga tono ng kulay (madalas kong...