Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Video

Hướng dẫn để có ánh sáng đẹp cho video du lịch

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Một trong những lỗi phổ biến khi làm phim là ánh sáng. Điều này xảy ra khi bạn đặt một đối tượng trước nguồn sáng và chúng trở nên cực kỳ tối. Bạn có thể muốn suy nghĩ lại vị trí về đối tượng của bạn hoặc cân nhắc việc sử dụng ánh sáng bên ngoài.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem cách sử dụng ánh sáng tự nhiên để tạo lợi thế, bổ sung thêm ánh sáng và cách sử dụng các ứng dụng để tìm thời điểm tốt nhất để quay cho vị trí của bạn, giống như giờ vàng, với quay phim du lịch — và nó là những kỹ thuật cơ bản,  những hạn chế tối thiểu — cần ghi nhớ.

Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy xem khóa học đầy đủ: Cách thu video du lịch tốt hơn. Tìm hiểu cách hoàn thành một video du lịch mà mọi người muốn xem, chia sẻ và thậm chí có thể mua chúng. Khóa học hướng dẫn cách lựa chọn camera, cách tạo ảnh, thu âm thanh và cách sử dụng video để kể một câu chuyện.

Bạn có thể tham gia khóa học này bằng cách đăng ký trên Envato Elements, bạn không chỉ truy cập trong khóa học này mà còn sử dụng thư viện với hơn 1.000 khóa học bằng video và eBooks trên Envato Tuts+.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.