Advertisement
  1. Video
  2. Post-Production
  3. Video Editing

Khóa học mới: Chỉnh sửa video trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Để nâng cao sự thành thạo của bạn đối với các tính năng đa dạng của Adobe Photoshop, khóa học mới của chúng tôi đi sâu vào những gì Photoshop có thể và không thể làm với công đoạn chỉnh sửa video.

Mặc dù các khả năng của một phần mềm chỉnh sửa ảnh đối với công việc chỉnh sửa video là tương đối hạn chế, nhưng các tính năng mà nó thực hiện được lại khá ấn tượng. Giảng viên Kirk Nelson của Envato Tuts + sẽ chỉ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng các tính năng này, do đó bạn có thể đơn giản hóa quy trình làm việc của dự án video mà không cần phải chuyển sang các ứng dụng chỉnh sửa video chuyên dụng khác.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Envato Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.