Advertisement
  1. Video
  2. Equipment
  3. Drones & Rigs

Khóa học mới: Sản xuất video điện ảnh bằng thiết bị bay điều khiển từ xa.

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Các thiết bị bay không người lái nhỏ gọn đang mở ra chân trời mới cho việc làm phim trên không không quá tốn kém.

Drone shot of cloudsDrone shot of cloudsDrone shot of clouds

Trong khóa học mới của chúng tôi, Sản xuất video điện ảnh bằng thiết bị bay điều khiển từ xa, bạn sẽ khám phá thế giới sáng tạo với các thiết bị bay điều khiển từ xa và làm thế nào bạn có thể có được các cảnh quay điện ảnh mà trước đây chỉ giới hạn cho các dự án có nguồn ngân sách lớn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để hoàn toàn tích hợp các thiết bị bay không người lái cho công việc sản xuất của riêng bạn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Với sự hướng dẫn của giảng viên Charles Yeager của Envato Tuts+, bạn sẽ học về nhiều chủ đề khác nhau nhằm cải thiện công việc sản xuất video bằng thiết bị bay điều khiển từ xa, ví dụ như:

  • các phụ kiện phổ biến
  • các kỹ thuật quay
  • các yếu tố thời tiết
  • bảo trì thiết bị bay điều khiển từ xa
  • các vấn đề pháp lý
  • kiếm tiền với các kỹ năng điều khiển máy bay điều khiển từ xa của bạn

Để có được một ý tưởng về những gì các thiết bị bay điều khiển từ xa có khả năng làm được, hãy kiểm tra một số các cảnh quay trên không tại VideoHive.

A video drone in flightA video drone in flightA video drone in flight

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học tập chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức khi đăng ký Envato Tuts+.  Chỉ với $15 một tháng, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.