Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Fashion

Khóa học mới: Ứng dụng Capture One cho cacs nhiếp ảnh gia thời trang

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Phần mềm Capture One 8 Pro là một bộ xử lý ảnh gốc mạnh mẽ, chuyên nghiệp dành cho các hệ điều hành Mac và Windows. Trong bài hướng dẫn Phần mềm Capture One cho các nhiếp ảnh gia thời trang, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xử lý hình ảnh thời trang bằng cách sử dụng Capture One.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Bạn sẽ làm việc với hai bộ hình ảnh khác nhau, mỗi bộ cần một cách xử lý riêng. Giảng viên Chamira Young sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để xử lý, đem lại cho bạn một nền tảng vững chắc trong công việc xử lý hậu cảnh chụp ảnh thời trang.

Khóa học này là dành cho các nhiếp ảnh gia thời trang đã có kinh nghiệm xử lý ảnh ở trình độ trung cấp và muốn tiến lên một cấp độ mới về tốc độ, hiệu quả và độ chính xác trong phong cách làm việc của họ.

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học với một thử nghiệm miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Nếu bạn cần một cách chuyên nghiệp để giới thiệu công việc của mình, hãy xem qua danh mục nhiếp ảnh thời trang này trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.