Learn about Lighting

What kind of lighting equipment do you need for your photography? Read these guides to lights, reflectors, and other types of lighting equipment.
  1. Hướng dẫn của một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sản phẩm đối với đèn nhấp nháy và đèn flash nhỏ trong phòng chụp.

    Hướng dẫn của một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sản phẩm đối với đèn nhấp nháy và đèn flash nhỏ trong phòng chụp.

    Tutorial Beginner

    Với rất nhiều nguồn ánh sáng không đổi có sẵn trong một phòng chụp, tại sao bạn lại sử dụng một đèn flash?