Learn about Exposure

Learn the basics of exposure, including aperture, shutter speed, and ISO, and discover how to use them to achieve the right exposure for your photos.
  1. Làm thế nào để chụp bức ảnh tia sét hoàn hảo

    Làm thế nào để chụp bức ảnh tia sét hoàn hảo

    Tutorial Intermediate

    Chụp ảnh Lightning (chiếu sáng) rất thú vị, nhưng có thể khá thách thức và thậm chí có hại nếu bạn không có suy tính và kế hoạch trước. Hướng dẫn này sẽ phác...