Learn about Running a Photography Business

Get insights into running a successful photography business, from marketing and pricing to managing clients and finances.
 1. Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: các nhà thiết kế

  Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: các nhà thiết kế

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét ba loại chính của khách hàng doanh nghiệp những người thuê dịch vụ hình ảnh và video và cách tốt nhất để giúp họ: The...

 2. 7 mẫu sơ yếu lý lịch đẹp và đơn giản cho các nghệ sĩ

  7 mẫu sơ yếu lý lịch đẹp và đơn giản cho các nghệ sĩ

  Tutorial Beginner

  Ngay cả khi làm việc trong một ngành sáng tạo, đôi khi bạn muốn có một bản sơ yếu lý lịch hoặc CV để chứng minh kỹ năng của bạn, một cách chuyên nghiệp. Sau...

 3. 7 mẫu in sơ yếu lý lịch ấn tượng dành cho các nghệ sĩ thị giác

  7 mẫu in sơ yếu lý lịch ấn tượng dành cho các nghệ sĩ thị giác

  Tutorial Beginner

  Tạo CV hoặc sơ yếu lý lịch của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn không những phải suy nghĩ thật cẩn thận về những điều mà sẽ ghi trong hồ sơ, mà còn...

 4. Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: người thực hiện

  Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: người thực hiện

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét ba loại chính của khách hàng doanh nghiệp những người thuê dịch vụ ảnh-video và cách tốt nhất để giúp họ: The...

 5. Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: Outsourcer

  Nhiếp ảnh kinh doanh cho doanh nghiệp: Outsourcer

  Tutorial Beginner

  Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét ba loại chính của khách hàng doanh nghiệp những người thuê dịch vụ ảnh-video và cách tốt nhất để giúp họ: The...