Landscape & Nature Photography

Discover how to take great landscape and nature photos. Get tips on composition, lighting, and getting the perfect shot to capture the majesty of nature.
  1. Cách chụp ảnh phong cảnh tuyệt đẹp với smartphone của bạn

    Cách chụp ảnh phong cảnh tuyệt đẹp với smartphone của bạn

    Tutorial Beginner

    Hầu hết chúng ta đều mang theo bên mình chiếc điện thoại di động khi ra ngoài và, như người ta vẫn nói, chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh mà bạn có....