Learn about Photography for Social Media

Read our social media tutorials to learn how to optimize your photos for sharing on social media. Get tips on image sizing, file formats, captioning, and more.
 1. Làm thế nào để tạo ra một video hướng dẫn ngắn cho Instagram.

  Làm thế nào để tạo ra một video hướng dẫn ngắn cho Instagram.

  Tutorial Beginner

  Chia sẻ đam mê của bạn cùng Instagram Stories.  Nếu bạn yêu thích nhiếp ảnh, nghệ thuật thị giác (visual art), hoặc những hoạt động sáng tạo khác, hãy nghĩ...

 2. Việc nén ảnh JPEG trên Facebook: Làm thế nào để có được chất lượng ảnh tốt nhất trên Dòng thời gian của bạn

  Việc nén ảnh JPEG trên Facebook: Làm thế nào để có được chất lượng ảnh tốt nhất trên Dòng thời gian của bạn

  Tutorial Beginner

  Chúng ta chắc chắn đã từng đăng tải một bức ảnh rất tuyệt vời trong phần mềm chỉnh sửa của mình lên Facebook, và rồi giật mình với những bức ảnh nén trông...