Learn about Photography Studios

Discover how to set up and use a studio for portrait and product photography. Learn the secrets of successful studio photography in these tutorials.
 1. Diện mạo tự nhiên: Làm cách nào để sử dụng trang điểm trong việc sản xuất video

  Diện mạo tự nhiên: Làm cách nào để sử dụng trang điểm trong việc sản xuất video

  Tutorial Beginner

  Việc áp dụng trang điểm cho video sẽ khác so với cách bạn áp dụng các trang điểm để đi dự một buổi tiếc. Trong hướng dẫn bằng video ngắn này từ khóa học của...

 2. Trang điểm cho mọi người: Trang điểm tự nhiên cho nam giới có nước da sẫm màu.

  Trang điểm cho mọi người: Trang điểm tự nhiên cho nam giới có nước da sẫm màu.

  Tutorial Beginner

  Tại sao chúng ta lại nói về trang điểm trên một trang web chuyên đề về ảnh và video? Bởi vì khi chủ đề của bạn được trang điểm đúng cách có thể tiết kiệm cho...

 3. Trang điểm dành cho tất cả mọi người!

  Trang điểm dành cho tất cả mọi người!

  Tutorial Beginner

  Trong lĩnh vực ảnh và video, việc trang điểm đều mang lại lợi ích cho mọi người.