7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Color Grading

Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong bài viết gần nhất của tôi, chúng ta đã học về mô phỏng phim, và tìm hiểu sơ về LUTs, hay bảng tìm kiếm màu sắc. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kỹ hơn LUTs và cách chúng được sử dụng trong hậu kỳ video.

Khi một LUT được áp dụng lên cảnh video của bạn, nó thay đổi xung quanh thông tin về màu sắc, tương tự như một bảng màu được thiết lập sẵn. Tuy nhiên, LUTs cung cấp màu chuẩn hơn và phổ dụng hơn một bộ preset (bộ thiết lập sẵn), cho phép chúng được nhập vào các chương trình khác nhau, các ứng dụng chỉnh sửa, camera và màn hình hiển thị.

Một số trường hợp sử dụng phổ biến của LUTs là cho việc chỉnh màu, khớp các profile camera khác nhau, mô phỏng phim, và đinh phong cách điện ảnh. Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn sử dụng LUTs tuyển chọn màu sắc có tính sáng tạo, chúng nên được sử dụng như là một "điểm khởi đầu", sau đó nó có thể được hoàn thiện để đạt được cái nhìn mà bạn mong muốn.

Các tài nguyên

Những bài hướng dẫn liên quan

Tất nhiên LUTs chỉ là một phần trong tiến trình xử lý video hậu kỳ! Dưới đây là thêm một số hướng dẫn để giúp cho cảnh phim của bạn trở nên hoàn hảo.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.