Advertisement
  1. Photo
  2. Editing & Post-Processing

Adobe Camera Raw trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 3 min
This post is part of a series called Comprehensive Guide to Adobe Camera Raw.
What is Adobe Camera Raw?
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
DSLR Video in 60 Seconds
Voice-Overs in 60 Seconds
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Non-Destructive Photo Editing in 60 Seconds
Photoshop in 60 Seconds: How to Smooth Skin With Actions
This post is part of a series called Camera RAW for Beginners.
How to Change White Balance in Photos With Adobe Camera Raw (Post-Process Basics)

() translation by (you can also view the original English article)

Camera Raw

Bạn vẫn chưa quyết định được là nên chụp ảnh với định dạng JPEG hay định dạng RAW? Tôi sẽ giới thiệu qua những lợi ích và các khó khăn có thể mang lại của định dạng linh hoạt này.

Chi tiết hơn

Tìm hiểu thêm về Camera Raw trên Tuts +:

60 giây?

Đây là một phần của loạt bài hướng dẫn nhanh bằng video trên Tuts +. Chúng tôi đang có mục tiêu giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả trong 60 giây-vừa đủ để khiến bạn muốn tìm hiểu thêm. Hãy bình luận vào phần dưới đây để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này và những chủ đề nào khác mà bạn muốn được hướng dẫn trong vòng 60 giây!

Phụ đề

0:00:01.580, 0:00:05.940
Các file định dạng RAW lưu trữ tất cả các dữ liệu hình ảnh
từ cảm biến của máy ảnh

0:00:05.940, 0:00:09.390
khi bạn chụp, vì vậy thông tin không bị giảm bớt
hoặc mất đi.

0:00:09.390, 0:00:12.170
Màu sắc và sắc điệu chỉ là hai trong số những lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được

0:00:12.170, 0:00:16.980
khi tiến hành xử lý hậu kỳ, cho phép chúng ta có thể kiểm soát nhiều hơn
so với khi bạn chụp ảnh định dạng JPG. Tuy nhiên, bạn sẽ cần

0:00:16.980, 0:00:22.500
một chương trình đặc biệt để đọc các file định dạng RAW: một trình xử lý hình ảnh tham số
như Adobe Camera Raw. Chương trình này

0:00:22.500, 0:00:27.019
nhận các dữ liệu nguyên bản tuyến tính chưa qua xử lý
từ cảm biến và biến dữ liệu đó

0:00:27.019, 0:00:31.519
thành một hình ảnh có thể nhận biết được. Chương trình Camera Raw
không quá phức tạp so với

0:00:31.519, 0:00:35.570
các phần mềm xử lý hình ảnh khác, nghĩa là bạn có thể
sử dụng trực giác của mình để tìm ra

0:00:35.570, 0:00:39.970
sự kiểm soát nhiều hơn. Chương trình này cũng có đặc tính không làm hỏng file gốc, do đó mọi thay đổi mà bạn thực hiện

0:00:39.970, 0:00:43.610
chỉ là sự hiển thị hình ảnh theo một cách khác
mà không làm thay đổi nó.

0:00:43.610, 0:00:49.200
Cuối cùng, kích thước tập tin liên kết với
hình ảnh định dạng RAW có thể rất lơn, do đó

0:00:49.200, 0:00:53.310
ngoài một thẻ nhớ có dung lượng lớn và tốc độ nhanh thì bạn
cũng cần một máy tính với ổ cứng còn nhiều dung lượng trống và chip có khả năng xử lý tốt

0:00:53.310, 0:00:57.640
để xử lý các hình ảnh trong Camera Raw.
Tôi là Marie Gardner, và đây là Adobe Camera Raw

0:00:57.640, 0:00:58.880
trong 60 giây.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.