Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photoshop Actions

Adobe Photoshop Actions, giải thích trong 60 giây

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Actions là một công cụ trong Adobe Photoshop nhằm tự động hoá các bước lặp đi lặp lại và tạo sự thống nhất cho quy trình làm việc của bạn. Với một cú nhấp chuột duy nhất, bạn có thể thêm nhiều lớp, chuyển đổi hình ảnh, hoặc làm bất cứ điều gì khác mà bạn thường làm trong Photoshop.

Ví dụ, tôi đã tạo ra một hành động là thêm ba layer riêng biệt và một layer chữ với watermark của tôi. Tôi sử dụng nó để hoàn thành mỗi ảnh chân dung mà tôi chỉnh sửa.

Để tạo ra một hành động, mở bảng điều khiển actions và nhấn nút record. Làm việc thông qua các bước bạn muốn thành một action và khi bạn hoàn thành bấm stop. Để thực hiện action, hãy chọn nó từ danh sách và play.

Woman in carnival maskWoman in carnival maskWoman in carnival mask

Thêm chi tiết

Tìm hiểu nhiều hơn về Photoshop actions trên Envato Tuts+:

Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.