1. Photo
  2. Editing & Post-Processing
  3. Image Correction

Chỉnh sửa ảnh có tính Không-Phá huỷ trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: Photo Retouching With Actions
Adobe Camera Raw in 60 Seconds
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
How to Use Blend If in Adobe Photoshop in 60 Seconds
Adobe Photoshop in 60 Seconds: The Blur Gallery

() translation by (you can also view the original English article)

Chỉnh sửa ảnh không-phá huỷ (Non-destructive) là một kỹ thuật mạnh mẽ cho phép bạn giữ lại dự liệu gốc của ảnh trong khi vẫn có thể chỉnh sửa chúng. Bạn còn có thể quay ngược lại và thay đổi mỗi cái chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện. Học cách chỉnh sửa hình không-phá huỷ trong bài hướng dẫn 60 giây này.

Tiến trình xử lý hậu kỳ có tính Phá huỷ với Không-phá huỷ

Trong các chương trình chỉnh sửa ảnh raster như Adobe Photoshop bạn có thể chỉnh sửa một tấm ảnh theo hai cách: phá huỷ và không-phá huỷ. Với việc chỉnh sửa ảnh phá huỷ bạn ghi đè các giá trị pixel gốc, và không thể quay ngược trở lại và thay đổi các thứ sau này. Với việc chỉnh sửa ảnh không-phá huỷ bạn sử dụng Adjustment Layers, Smart Objects và các công cụ và kỹ thuật khác để thay đổi hình ảnh mà không ghi đè dữ liệu gốc.

Lấy tấm ảnh trong video hướng dẫn nhanh ở trên. Một cách để tăng độ bão hoà là chọn Hue/Saturation từ trình đơn Adjustments. Đẩy độ bão hoà lên và nhấn OK. Nếu bạn đẩy độ bão hoà lên quá xa, thì không có cách nào để quay trở lại và thay đổi những gì đã làm. Tôi phải chấp nhận nó, hoặc huỷ bỏ (undo) toàn bộ nó. Đây là chỉnh sửa có tính phá huỷ. Các thay đổi "bị nướng chín trong" tấm ảnh của chúng ta.

Để tạo ra các thay đổi tương tự nhưng không-phá huỷ, thay vì như trên bạn sử dụng một layer adjustment Hue/Saturation. Một lần nữa, tăng độ bão hoà. Lần này, ngay cả nếu đi quá xa, chúng ta có thể nhấp đúp lên layer adjustment và chỉnh lại hiệu ứng tới mức tốt hơn. Chúng ta còn có thể thêm một Layer Mask để kiểm soát một cách chính xác những khu vực của hình ảnh bị ảnh hưởng.

Khi có thể, bạn nên luôn luôn sử dụng các kỹ thuật có tính không-phá huỷ hơn là các kỹ thuật có tính phá huỷ. Chúng cho chúng ta rất nhiều tính linh hoạt và bảo vệ dữ liệu hình ảnh gốc.

60 Giây!?

Đây là một trong loạt bài mới về video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+. Chúng tôi muốn giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả chỉ trong 60 giây-thời gian đủ để kích thích niềm thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì mà bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.