Advertisement
  1. Photo & Video
  2. RAW Processing

Làm thế nào để nâng cao hình ảnh của bạn với chức năng giảm nhiễu (noise reduction) và điều chỉnh trước độ sắc nét (Pre-Sharpening)

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Độ nhiễu xảy ra khi điểm ảnh ngẫu nhiên xuất hiện trong các bức ảnh của bạn, và nó có thể khiến hình ảnh của bạn trông không được mịn. Khi độ nhiễu quá nhiều và ngoài chủ ý của chúng ta, nó có thể làm cho người xem không còn tập trung và có thể làm giảm sức ảnh hưởng của các hình ảnh của bạn.

Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học của tôi về việc tạo ra bức ảnh có điểm ảnh hoàn hảo, bạn sẽ tìm hiểu về nguyên nhân gây độ nhiễu trong hình ảnh của bạn, làm thế nào để giảm nó và làm thế nào để tránh độ nhiễu quá mức. Bạn cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao cách tốt nhất là để việc điều chỉnh độ nhiễu sẽ làm sau cùng, và mức độ phù hợp của việc làm sắc nét hình ảnh của bạn.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Các dữ liệu gốc của hình ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số cần xử lý bởi máy tính để chuyển nó từ một bản ghi nhị phân đơn giản thành một hình ảnh trực quan đẹp. Mặc dù các cấu hình và cài đặt trước có thể hoạt động tốt, song luôn luôn phải có một vài can thiệp của con người để mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Trong khóa học đầy đủ, Từ ảnh chụp gốc tới ảnh có điểm ảnh hoàn hảo, bạn sẽ tìm hiểu kiến thức kỹ thuật và sáng tạo để làm việc với các hình ảnh và bạn sẽ thực hành phương pháp xử lý giúp loại bỏ các công việc phỏng đoán ra khỏi quá trình xử lý hậu cảnh.

Screenshot from the course From RAW Capture to the Pixel-Perfect PhotographScreenshot from the course From RAW Capture to the Pixel-Perfect PhotographScreenshot from the course From RAW Capture to the Pixel-Perfect Photograph

Mặc dù khóa học này được dành cho Adobe Lightroom, song các nguyên tắc và phương pháp học ở đây cũng dễ dàng áp dụng cho các phần mềm tương tự như Adobe Camera Raw và Capture One Pro.

Bạn cũng có thể bắt đầu công việc xử lý hậu cảnh trong Lightroom nhanh hơn bằng cách tải một số preset hữu ích cho Lightroom từ Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.