Advertisement
  1. Photo
  2. Types of Photography
  3. Still Life

Tìm diện mạo của bạn: Làm thế nào để nổi bật trong nhiếp ảnh thương mại

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

course on Getting Started in Commercial PhotographyScreenshot from course on Getting Started in Commercial Photographycourse on Getting Started in Commercial PhotographyScreenshot from course on Getting Started in Commercial Photographycourse on Getting Started in Commercial PhotographyScreenshot from course on Getting Started in Commercial Photography

Chìa khóa thành công cho một nhiếp ảnh gia thương mại là tìm ra chỗ đứng của riêng bạn và được mọi người biết đến một phong cách đặc biệt nào đó.

Trong đoạn video ngắn này từ khóa học Bắt đầu với nhiếp ảnh thương mại của tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để xác định vị trí cho công việc của bạn bằng cách xây dựng một bản sắc thương mại sáng tạo.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Không phải là quá khó để nhận được công việc có thù lao trong lĩnh vực nhiếp ảnh thương mại. Nếu bạn bè và gia đình của bạn biết bạn là một nhiếp ảnh gia thì sẽ có cơ hội một ai đó yêu cầu bạn chụp ảnh cho họ. Thách thức thật sự chính là thực hiện bước nhảy vọt từ bước  khoản thù lao đầu tiên của bạn trong công việc nhiếp ảnh thành một thu nhập thường xuyên.

Trong khóa học đầy đủ, Bắt đầu với nhiếp ảnh thương mại, bạn sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu công việc nhiếp ảnh thương mại của bạn- và tiếp tục phát triển.

Và nếu bạn đang tìm cách để trưng bày các tác phẩm của bạn, hãy xem Chủ đề dành cho nhiếp ảnh trên Envato Market.

Responsive Photography Theme on Envato MarketResponsive Photography Theme on Envato MarketResponsive Photography Theme on Envato Market
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.