Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Video

Hướng dẫn điều chỉnh cân bằng màu trăng trong video bằng cách sử dụng Adobe Premiere

Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Cân bằng màu trắng là một trong những yếu tố giúp kiểm soát màu sắc. Tuy nhiên, làm cách nào bạn có thể điều chỉnh nó trong footage video? Adobe Premiere có hàng tá công cụ màu sắc xây dựng sẵn mà bạn có thể tìm hiểu nếu bạn đang tìm hiểu cách chỉnh sửa nên một bức ảnh nền.

Bạn có thể đã biết trước cách cân bằng màu trắng một cách cơ bản. Tuy nhiên, bạn cũng cần hướng dẫn một cách đúng đắn về tùy chỉnh video footage bằng cách sử dụng Premiere. Trong bài học này, bạn sẽ học cách thực hiện.

Xem khóa học đầy đủ

Cân bằng màu trắng là một trong những cách kiểm soát màu trong video footage của bạn. Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về các công cụ khác trong khóa học Cách tạo màu video đúng cách với Adobe Premier.

Premiere White Balance correctionPremiere White Balance correctionPremiere White Balance correction

Có thể bạn cần chỉnh sửa một video cho công việc hoặc dự án cho trường học. Nếu bạn muốn tiến kệm thời gian tìm hiểu hàng giờ, đây là khóa học tốt nhất nên tham gia.  Tiết kiệm hàng giờ và tìm hiểu cách tạo màu video đúng cách với khóa học này.

Bạn có thể tìm tới khóa học này bằng cách đăng ký trên Envato Elements. Với chi phí cực thấp mỗi tháng, bạn không chỉ truy cập khóa học này mà còn khai thác cả 1000 khóa học khác.

Bây giờ duyệt đến ảnh lưu trữ trên máy tính và chèn nó vào.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.