Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Lyn

Làm thế nào để nhanh chóng đổi tên một số lượng lớn ảnh với ứng dụng Lyn trong hệ điều hành Mac

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called Digital Asset Management for Photographers (Learning Resource Guide).
How to Sort Pictures Automatically With Automator for Mac
How to Use Albums and Smart Albums in Apple Photos

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Với các công cụ đổi tên mạnh mẽ và khả năng quản lý dữ liệu lớn, Lyn cho Mac là một ứng dụng nhanh chóng và đầy đủ tính năng để mang lại sự gọn gàng cho bộ sưu tập hình ảnh của bạn.

Trong video hướng dẫn này từ khóa học Quản lý thư viện ảnh với Lyn của tôi, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để áp dụng các quy tắc đổi tên cho các hình ảnh của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng công cụ đổi tên của Lyn cho hàng loạt các hình ảnh. Các quy tắc đổi tên của chúng tôi sẽ áp dụng cho ngày và thời gian chụp và là thông tin duy nhất cho mỗi hình ảnh.

Batch renaming images in Lyn

Xem khóa học đầy đủ

Nếu bạn đã sẵn sàng để làm cho các hình ảnh kỹ thuật số của bạn được tổ chức gọn gàng thì hãy thử khóa học đầy đủ Quản lý thư viện ảnh với Lyn . Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Lyn để tổ chức các hình ảnh chưa được gắn tag thành một thư viện có thể quản lý và có khả năng mở rộng để bạn có thể tìm thấy và chia sẻ các hình ảnh tốt nhất của mình.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.