Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Portfolios

Bạn nên sử dụng loại hồ sơ năng lực nào cho lĩnh vực nhiếp ảnh?

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Bạn có thể trình bày một hồ sơ năng lực cho lĩnh vực nhiếp ảnh theo một số các hình thức khác nhau. Bạn có thể hiển thị hình ảnh của bạn trên một trang web, trong một ứng dụng được thiết kế cho máy tính bảng, trong định dạng PDF hoặc một cuốn sách in. Nhưng cái nào là tốt nhất?

Web portfolioWeb portfolioWeb portfolio
Ví dụ về một hồ sơ năng lực trên web
Tablet portfolioTablet portfolioTablet portfolio
Ví dụ về một hồ sơ năng lực thiết kế cho máy tính bảng

Trong hướng dẫn bằng video này từ khóa học của tôi, Hồ sơ năng lực cho các nhiếp ảnh gia, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các loại hồ sơ năng lực chính và những gì mà mỗi loại hồ sơ năng lực đòi hỏi cần phải có trong quá trình sáng tạo ra chúng. Chúng tôi sẽ xem xét các ưu và khuyết điểm của mỗi loại, khi nào chúng có thể phù hợp với bạn, và một số lời khuyên để tạo ra các dạng hồ sơ năng lực này một cách thành công.

Print portfolioPrint portfolioPrint portfolio
Ví dụ về một hồ sơ năng lực dạng sách in.
PDF portfolioPDF portfolioPDF portfolio
Ví dụ về một hồ sơ năng lực định dạng PDF

Xem khóa học đầy đủ

Khóa học đầy đủ, Hồ sơ năng lực cho các nhiếp ảnh gia, làm rõ các quá trình của việc tạo ra một hồ sơ năng lực cho nhà nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để giới thiệu công việc của bạn một cách tốt nhất để thể hiện được tầm nhìn cá nhân của bạn như là một nhiếp ảnh gia, tạo sự tự tin cho bạn và giúp bạn duy trì công việc chụp ảnh .

Bạn sẽ tìm hiểu về quá trình lựa chọn các hình ảnh cho hồ sơ năng lực của bạn, và sau đó bạn sẽ nhận được các hướng dẫn toàn diện về các cách trình bày khác nhau: trên web, trên một máy tính bảng, một bản định dạng PDF, và dạng in ấn.

Khi bạn đã sẵn sàng để tạo ra các hồ sơ năng lực của mình, bạn có thể sử dụng một số mẫu hồ sơ năng lực cho dạng in ấn các mẫu hồ sơ năng lực cho dạng trang web trên Envato Market để bắt đầu .

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.