7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Editing

Làm thế nào để cắt dọc trong After Effects

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hanhbold (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Cắt các phân cảnh trong cuộc phỏng vấn có thể khó thực hiện do các khoảng trống còn lại phía sau chiều dài thước phim . Hướng dẫn này sẽ minh họa cho bạn về kỹ thuật sử dụng After Effet để giúp cho việc cắt các thước phim dễ dàng hơn.

Bằng cách sử dụng timewarp filter , tôi sẽ cho bạn thấy cách sáng tạo trong khuôn khổ trung gian để tạo ra một đường cắt dịch chuyển giữa hai khung không liền kề . Đây là một việc dễ dàng ,nhưng hiệu quả ,  phương pháp  này sẽ giúp cho tài năng của bạn thành thạo một cách bất kể nền tảng của họ.

Thu hình màn ảnh


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.