Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Editing
Photography

Làm thế nào để cắt dọc trong After Effects

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hanhbold (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Cắt các phân cảnh trong cuộc phỏng vấn có thể khó thực hiện do các khoảng trống còn lại phía sau chiều dài thước phim . Hướng dẫn này sẽ minh họa cho bạn về kỹ thuật sử dụng After Effet để giúp cho việc cắt các thước phim dễ dàng hơn.

Bằng cách sử dụng timewarp filter , tôi sẽ cho bạn thấy cách sáng tạo trong khuôn khổ trung gian để tạo ra một đường cắt dịch chuyển giữa hai khung không liền kề . Đây là một việc dễ dàng ,nhưng hiệu quả ,  phương pháp  này sẽ giúp cho tài năng của bạn thành thạo một cách bất kể nền tảng của họ.

Thu hình màn ảnh


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.