7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Adobe After Effects

Layer Manager: Cách quản lý Project After Effects tốt hơn

Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Trong bài học này, chúng ta sẽ có một cái nhìn về cách quản lý các layer trên After Effects dễ dàng hơn bằng cách sử dụng script trên Layer Manager 3 từ trang Videohive.

Layer Manager 3

Layer Manager 3 là gì? Nó là một script từ Adobe After Effects cho phép bạn nhanh chóng nhóm các layer lại với nhau theo tên và màu sắc thông qua project của bạn. Điều này có thể tạo ra dễ dàng để phân biệt sự khác nhau bên trong project của bạn và "dọn sạch sẽ mọi thứ" trước khi gửi nó tới khách hàng hoặc thành viên trong đội.

Layer Manager 3 interfaceLayer Manager 3 interfaceLayer Manager 3 interface
Quản lý từng loại theo màu sắc.

Bên cạnh quản lý theo tên và gán màu sắc cho các nhóm layer, bạn cũng có thể bật tắt các chức năng phổ biến trong After Effects mà nó chỉ ảnh hưởng đến các nhóm bạn chỉ định. Các chức năng như:

  1. Nhóm đơn - Solo Group
  2. Tắt hiển thị đối với Group trong Comp
  3. Sử dụng Group như Guide Layers
  4. Ẩn tất cả Group Layers trên Timeline (Di chuyển tất cả Group Layers)
  5. Khóa tất cả Group Layers
  6. Tắt tất cả  FX trên Group Layers
Organized layers in After EffectsOrganized layers in After EffectsOrganized layers in After Effects

Bạn cũng có thể dễ dàng thêm nhiều layer vào một nhóm vào bất kỳ lúc nào (hoặc gỡ khỏi layer) và bạn có thể thêm các layer vào một nhóm ở vị trí khác nhau trên timeline. (Script làm việc đối với toàn bộ project, mà không phải chỉ riêng timeline.)

Đã đề cập trong bài hướng dẫn này

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.