Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Printing

Làm thế nào để thiết lập độ phân giải hình ảnh phù hợp cho công việc in ấn

This post is part of a series called Printing.
10 Top Terrific Tips on Creating Your First Photobook
Printing Your Photographs Professionally for the First Time: 10 Things To Know

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học hiện tại của tôi về việc chuẩn bị hình ảnh cho in ấn, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo hình ảnh có độ phân giải tối ưu cho việc in ấn.

Cụ thể, tôi sẽ giải thích:

  • sự khác nhau giữa các khái niệm điểm trên mỗi inch và pixel trên mỗi inch, và tại sao thuật nữ "DPI" thường hay bị dùng sai.
  • hiệu quả của độ phân giải đối với cách sử dụng mực in
  • ví dụ về độ phân giải in cần thiết trong các tình huống in ấn khác nhau
  • mối quan hệ giữa độ phân giải, kích thước và khoảng cách xem
  • làm thế nào để thay đổi độ phân giải của hình ảnh trong Adobe Photoshop

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ Từ hình ảnh hoàn hảo tới sẵn sàng in ấn trong Photoshop, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị hình ảnh trong Adobe Photoshop để bạn có được màu sắc và sự rõ nét trên trang in ra giống với những gì mà bạn nhìn thấy trên màn hình- và con mắt thẩm mỹ của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để giải quyết các vấn đề in ấn thông thường và những điều chỉnh mà bạn cần phải làm để có được kết quả tốt nhất từ một loạt các quá trình in ấn.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.