7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Cách sử dụng khẩu độ để kiểm soát độ sâu trường ảnh (ống kính nhiếp ảnh)

Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Bạn phát triển như một nhiếp ảnh gia, bạn đang học cách kiểm soát thiết bị của mình để đạt được các kết quả mong muốn. Bạn đang hình dung bức ảnh hoàn hảo trong tâm trí của bạn và cần phải đặt camera và ống kính của bạn cho phù hợp với tầm nhìn đó. Khẩu độ là một trong những thiết lập quan trọng để đạt được kết quả bạn hướng tới.

Khẩu độ là lỗ mở trong ống kính nơi ánh sáng truyền qua để tiếp cận với cảm biến hoặc phim. Khẩu độ đó có thể điều chỉnh được (xem hình ảnh bên dưới) và kiểm soát độ sâu trường ảnh, phạm vi của một hình ảnh đang được lấy nét.

Kiểm soát khẩu độ về cơ bản sẽ thay đổi cách hình ảnh cuối cùng xuất hiện. Đảm bảo xem video bài học ở trên để tìm hiểu thêm về tác động của thiết lập mà bạn chọn và các sự đánh đổi mà bạn sẽ gặp phải khi tỉ lệ f-stop.

Aperture illustration exampleAperture illustration exampleAperture illustration example

Xem khóa học đầy đủ này

Kiểm soát các thiết lập của ống kính có thể giúp bạn đạt được hình ảnh hoàn chỉnh mà bạn có trong đầu. Khẩu độ thực sự là một trong những sự kiểm soát sáng tạo giúp chế độ thủ công trở nên bổ ích.

Nhưng khẩu độ không phải là khía cạnh duy nhất mà ống kính fa ảnh hưởng đến cách hình ảnh hiển thị. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách lựa chọn ống kính và thiết lập phù hợp trong khóa học What Every Photographer Should Know About Lenses. Bạn có thể xem khóa học đó như là một phần của đăng ký Envato Elements và có quyền truy cập vào toàn bộ thư viện các khóa học.

Xem các bài học khác để giúp bạn nâng cao kiến ​​thức về ống kính của mình:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.