Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Video Production

Làm thế nào để sử dụng 5 từ bắt đầu bằng "W" cho một cuộc phỏng vấn phim tài liệu tuyệt vời

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Ai (Who), cái gì (What), ở đâu (Where), khi nào (When) và tại sao (Why): tất cả chúng ta đều đã nghe về các từ này, chúng ta có lẽ đều hiểu chúng có nghĩa là gì, nhưng làm thế nào chúng ta có thể sử dụng chúng một cách tốt nhất?

Bài hướng dẫn bằng video này từ khóa học của tôi Phỏng vấn phim tài liệu, là về các câu hỏi, hay chính xác hơn là làm thế nào những câu hỏi sẽ được đưa ra. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về cách chỉnh lại câu hỏi, nghệ thuật của việc lắng nghe, nghệ thuật của việc lái câu hỏi từ câu hỏi đã được thiết lập sẵn lúc đầu, cũng như vẻ đẹp của sự im lặng và khi nào thì sử dụng nó.

Documentary interview subjectDocumentary interview subjectDocumentary interview subject

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Phỏng vấn phim tài liệu, bạn sẽ tìm hiểu nhiều kỹ năng phỏng vấn phim tài liệu. Bạn sẽ tìm hiểu về việc tìm kiếm các chủ đề, tiến hành phỏng vấn và xử lý các phần kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng và chỉnh sửa.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.