Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Digital Asset Management
Photography

Cách sắp xếp các hình ảnh tự động với Automator cho máy Mac

by
Length:QuickLanguages:
This post is part of a series called Digital Asset Management for Photographers (Learning Resource Guide).
How to Get Started with Darktable, a Lightroom Alternative for Mac and Linux
How to Quickly Rename a Batch of Pictures With Lyn for Mac

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Việc sắp xếp hình ảnh có thể là một công việc tẻ nhạt và tốn thời gian, vì vậy tại sao không tăng tốc độ nó với tự động hóa một số việc?

Trong video hướng dẫn này, từ khóa học của tôi về quản lý thư viện ảnh, bạn sẽ tìm hiểu về một hành động tuyệt vời gọi là Automator sẽ tự động sắp xếp các hình ảnh trên máy Mac của bạn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc thiết lập sắp xếp một thư mục vào ảnh của bạn và sắp xếp chúng ngay lập tức.

Liên kết liên quan 

Automator screen for image renaming

Xem khóa học đầy đủ

Nếu bạn thấy video này hữu ích thì sẽ thích khóa học đầy đủ, về quản lý thư viện hình ảnh với Lyn. Với công cụ đổi tên mạnh mẽ và quản lý siêu dữ liệu, Lyn cho máy Mac là một ứng dụng nhanh chóng và đầy đủ tính năng để mang lại một sự chính xác cho bộ sưu tập hình ảnh của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu hàng loạt các kỹ thuật hữu ích cho việc sắp xếp hình ảnh kỹ thuật số và sau đó giữ cho việc sắp xếp thư viện hình ảnh của bạn tiếp tục phát triển.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.