Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Timelapse

JPEG và RAW: Định dạng nào tốt hơn cho video tua nhanh thời gian?

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Định dạng nào tốt hơn cho việc chụp ảnh rút ngắn thời gian: JPEG hay RAW?

Chắc chắn chụp bằng định dạng RAW cho phép kiểm soát tốt hơn khi xử lý hậu kỳ. Nhưng nếu bạn chỉ có thể chụp theo định dạng JPEG, vẫn còn một số cách để giải quyết mà bạn có thể sử dụng.

Screenshot from Time-Lapse Video for Photographers courseScreenshot from Time-Lapse Video for Photographers courseScreenshot from Time-Lapse Video for Photographers course

Trong bài hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học của tôi về Video tua nhanh thời gian (Time-Lapse) cho các nhiếp ảnh gia, tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa file RAW và file JPEG và chỉ cho bạn cách làm thế nào để sử dụng những giải pháp thay thế.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Quay video tua nhanh thời gian là một giải pháp hợp lý cho các nhiếp ảnh gia muốn tìm cách để tạo chuyển động từ chiếc máy ảnh chụp ảnh tĩnh của họ. Tuy nhiên, những người mới làm quen với việc sản xuất video sẽ có thể cảm thấy quá trình tạo các video tua nhanh thời gian khá phức tạp và khó khăn.

Trong khóa học đầy đủ, Video tua nhanh thời gian cho nhiếp ảnh gia, bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu từ đầu đến cuối cách chụp một bức hình cho video tua nhanh thời gian, giúp cho cảm giác về sự khó khăn sẽ tan biến. Bạn sẽ tìm hiểu về việc lựa chọn thời gian thích hợp, cấu hình máy ảnh của bạn, chụp hình vị trí và xử lý video tua nhanh thời gian.

Với khóa học này, việc tạo ra các video tua nhanh thời gian có hình thức chuyên nghiệp là một quá trình hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn.

Nếu bạn muốn một số cảm hứng, hãy xem qua một số video tua nhanh thời gian trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.