Advertisement
  1. Photo
  2. Editing & Post-Processing
  3. Portrait Retouching

Làm cách nào để tạo ra sự thống nhất trên những bức ảnh của bạn

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Khi bạn chỉnh sửa một nhóm có nhiều bức ảnh, điều quan trọng là phải tạo ra sự thống nhất ở sản phẩm cuối cùng. Bạn không muốn xử lý nhiều bức ảnh khác nhau bằng nhiều cách khác nhau - lúc hoàn thành công việc, bạn muốn tất cả hình ảnh đều phải tương đồng. Bạn cũng không muốn chỉnh sửa quá nhiều, hoặc mất quá nhiều thời gian cho một bức ảnh.

Vì vậy qua video hướng dẫn ngắn này, Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm việc hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch hành động trước khi chỉnh sửa ảnh. Tôi sẽ hướng dẫn một phương pháp cân bằng chuỗi công việc, do đó những bức ảnh sẽ trông như là được chỉnh sửa như nhau.

Xem Hướng Dẫn

Xem đầy đủ khóa học

Trong toàn bộ khóa học, Chỉnh Sửa Chân Dung Mỗi Ngay, bạn sẽ được học những cách chỉnh sửa hiệu quả và thẩm mĩ áp dụng cho ảnh chân dung và sinh hoạt. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số nguyên tắc chung trong chỉnh sửa hình ảnh, chẳng hạn như:

  • Loại bỏ những khiếm khuyết trên da
  • Làm trắng răng
  • Xóa những sợi tóc rối
  • Bỏ niềng răng
  • Khắc phục mắt đỏ
  • Trang điểm
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.