Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Video

Làm thế nào để chọn đúng micro cho Video quay bằng Webcam của bạn

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Loại micro nào sẽ hoạt động tốt nhất cho một cuộc họp qua web (webinar) hoặc truyền hình trực tiếp (live stream)? Liệu bạn có cần đến một chiếc micro không? Có nhiều lựa chọn đối với micro, nhưng bạn sẽ muốn chọn loại hoạt động tốt nhất cho kiểu trình bày của bạn.

Trong video hướng dẫn này từ khóa học của tôi, Để có Video quay bằng Webcam tốt hơn, bạn sẽ học cách để lựa chọn đúng micro cho tình huống của bạn. Tôi sẽ trình bày với bạn các ưu và khuyết điểm của các loại micro khác nhau và giới thiệu một số phụ kiện có thể hữu ích cho bạn trong các tình huống khác nhau.

Các đường dẫn liên quan

Screenshot from my Webcam Video courseScreenshot from my Webcam Video courseScreenshot from my Webcam Video course

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Để có Video quay bằng Webcam tốt hơn, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thiết lập một bộ dàn quay video chất lượng cao của riêng bạn! Điều này không chỉ có hiệu quả cho các dịch vụ live streaming như Ustream, YouTube Live và Google Hangouts On-Air, mà còn hiệu quả đối với bất kỳ ứng dụng hội nghị qua video hiện nay như Skype, Google Hangouts, và nhiều hơn nữa!

Nếu bạn muốn để làm cho video của bạn tuyệt vời hơn với các đồ họa chuyển động hoặc sử dụng một số đoạn phim mẫu được quay chuyên nghiệp, hãy xem những gì chúng tôi đã có sẵn trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.